Ξενάγηση στὸ Εἰκονικὸ Μουσεῖο


Ἱερὰ Μονὴ Σταυρονικήτα,
Ἅγιον Ὄρος

Ἱερὰ Μονὴ Διονυσίου,
Ἅγιον Ὄρος

Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Θεράποντος,
Λευκὴ Λίμνη, Ρωσία

Ἱερὸν Κοινόβιον Εὐαγγελισμοῦ,
Ὁρμύλια Χαλκιδικῆς

Εἰκόνα εὐαγγελισμοῦ