Πλήρης μελέτη κειμηλίων


Ὁ Εὐαγγελισμὸς ἐν τῷ οἴκῳ, Ἱερὰ Μονὴ Σίμωνος Πέτρας, Ἅγιον Ὄρος, Ἑλλάδα, 1370-1390. Βημόθυρα, 126x83.5x3ἑκ.Ἵδρυμα Ὁρμύλια, Διαγνωστικὸ Κέντρο Ἔργων Τέχνης. Μακάριος ἱερομόναχος ὁ ἐκ Γαλατίστης, Ὁ Εὐαγγελισμὸς ἐν τῷ οἴκῳ, Ἱερὸς Ναὸς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, Βραστὰ Χαλκιδικῆς, Ἑλλάδα, 1834. Φορητὴ εἰκόνα, 101x69.5x4ἑκ.Ἵδρυμα Ὁρμύλια, Διαγνωστικὸ Κέντρο Ἔργων Τέχνης. Ὁ Εὐαγγελισμὸς ἐν τῷ οἴκῳ, Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Χαραλάμπους - Μετόχιον Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, Θεσσαλονίκη, Ἑλλάδα, 1700-1750. Βημόθυρα, 110x65x2.5ἑκ.Ἵδρυμα Ὁρμύλια, Διαγνωστικὸ Κέντρο Ἔργων Τέχνης.